РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки
Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal. Pedagogical Sciences
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науки:
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
012 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
013 - Початкова освіта (17.03.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)
016 - Спеціальна освіта (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23684-13524ПР від 27.12.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-6387(print)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-0155(online)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення наукових досліджень з педагогічних, психологічних, філософських, історичних, фізико-математичних, природничих та філологічних наук

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0412)43-11-95,(096) 982-13-54
FAX:
olena.antonova2015@gmail.com,sekretar.visnyk@gmail.com
Контактна особа Антонова Олена
Україна, 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 каб. 307