РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки
Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal. Philosophical Sciences
останнє оновлення 07-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науки:
філософські (17.03.2020)
Спеціальності:
31 - Релігієзнавство (17.03.2020)
33 - Філософія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23684-13526Р від 27.12.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-7650(print)
Мова повного тексту:
Українська, Польська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення наукових досліджень з педагогічних, психологічних, філософських, історичних, фізико-математичних, природничих та філологічних наук

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0412)43-14-17,(0412)43-11-95
FAX:
zu@zu.edu.ua
вул. В. Бердичівська, 40, корп. 1, кім. 204, м. Житомир, Житомирська область, 10008, Україна