РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук
Ukrainian Journal on Library and Information Science
Украинский журнал по библиотековедению и информационным наукам
останнє оновлення 14-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет культури і мистецтв
Науки:
соціальні комунікації (17.03.2020)
Спеціальності:
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23138-12978Р від 08.02.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-7654(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-8427(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Central and East European Index (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(067)1855242
librinfosciences@knukim.edu.ua,ibas.knukim@gmail.com
Контактна особа Гранчак Тетяна Юріївна
вул. Чигоріна, 14, каб. 75, м. Київ, 01042