РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал Перинатологія та педіатрія
Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics
Украинские журнал Перинатология и педиатрия
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
громадянка України - Бахтіярова Д.О.
Науки:
медичні (10.07.2016) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)
228 - Педіатрія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 24103-13943ПР ПР від 02.08.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-8757(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-1375(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Видання публікує результати сучасних досліджень і наукових досягнень у галузі акушерства, перинатології, неонатології та педіатрії у вигляді оригінальних наукових статей, клінічних спостережень, тематичних оглядів, коротких відомостей, матеріалів науково-практичних конференцій і конгресів. Видання є унікальним, у своєму роді, та єдиним журналом, який на одних сторінках поєднує в собі всі етапи розвитку дитини: плід-немовля-дитина-підліток. На сьогодні доведено, що тільки працюючи в одному ланцюжку, акушери, перинатологи, неонатологи та педіатри можуть найефективніше надавати медичну допомогу дітям.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
MEDLINE
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
InfoBase Index (IBI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Hinari
Open Academic Journals Index (OAJI)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 498 0834,38 044 498 0880
FAX: 38 044 498 0834,38 044 498 0880
pediatric.surgery.ukraine@gmail.com,pediatr@med-expert.com.ua,seminar@med-expert.com.ua
01024, Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 2/1, офіс 18