РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інсайт: психологічні виміри суспільства
Insight: the psychological dimensions of society
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23692-13532Р від 17 грудня 2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-970X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-6005(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; психології соціальної роботи; організаційної психології; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (066) 329 68 44
example@kspu.edu
м. Херсон, Херсонська область