РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Електроенергетичні та електромеханічні системи
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Львівська політехніка»
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24007-13847Р від 14.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2706-9982(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У Віснику публікуються матеріали наукових досліджень, які раніше не були опубліковані, мають науково-теоретичне та практичне значення та підготовлені на високому науковому рівні. У Віснику розглядаються питання теорії і проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, створення їх математичних моделей, питання оптимізації таких систем за різними критеріями якості, особливості побудови систем цифрового керування ними, питання пов’язані з нетрадиційними способами одержання електричної енергії та спеціальними режимами роботи електричних машин, вентильними електромеханічними перетворювачами і системами, приводяться результати розрахунків, експериментальних та математичних досліджень, розміщені питання електричних та електромагнітних кіл.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
tsjapa@ukr.net
Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська область, 79013