РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сільськогосподарська наука і практика
Agricultural Science and Practice
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія аграрних наук України
Науки:
сільськогосподарські (02.07.2020)
біологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (02.07.2020)
201 - Агрономія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20442 - 10242Р від 20.12.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3370(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2312-3389(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef (посилання)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
editor@agrisp.com
Контактна особа Yaroslav Gadzalo
вул. Васильківська, 37, м. Київ, Україна, 03022