РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Слово і час
останнє оновлення 22-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Науки:
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 16782-5354ПР від 22.04.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0236-1477(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2707-0557(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Метою журналу є публікація статей з актуальних питань сучасної лінгвістики, встановлення й зміцнення наукових зв’язків між ученими з різних регіонів України та інших держав. Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики: лінгвістична семантика й прагматика; актуальні проблеми граматики; когнітивна лінгвістика; проблеми лінгвістики тексту та дискурсології; історія мови, діалектологія; соціолінгвістика; компаративістика й перекладознавство.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 279-24-56
slovoichas@ukr.net
01001, м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4, к. 320, 325