РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український нумізматичний щорічник
The Ukrainian Numismatic Annual
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Інститут історії України НАН України
Центральноукраїнський національний технічний університет
Науки:
історичні (02.07.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22861-12761 Р від 03.07.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-6275(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-9822(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380954239596
Контактна особа Орлик Василь Михайлович,Бойко-Гагарін Андрій Сергійович
м. Переяслав, Київська область