РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація»
Collection of Scientific Papers of Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of National University of Civil Protection of Ukraine "Emergency Situations: Prevention and Liquidation"
останнє оновлення 17-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет цивільного захисту України
Науки:
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
261 - Пожежна безпека (02.07.2020)
263 - Цивільна безпека (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22700–12600 ПР від 04.05.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-2636(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
max.udovenko@gmail.com
Контактна особа Максим Удовенко
18034, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8