РЕЄСТР наукових фаховий видань України

East European Journal of Psycholinguistics
останнє оновлення 23-06-2021
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Науки:
психологічні ()

Свідоцтво про державну реєстрацію: ВЛ № 485-218P від ​​29.07.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3265(print)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-2116(print)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська

Тематика

Метою журналу є створення форуму для науковців для обміну, сприяння та обговорення в усьому світі різних нових тем та досягнень у різних сферах сучасної психолінгвістики. Журнал публікує оригінальні рукописи, що охоплюють, але не обмежуючись, наступні теоретичні та прикладні сфери психолінгвістики: Двомовність Клінічна психолінгвістика Когнітивна лінгвістика Когнітивна психологія Аналіз дискурсу Судова лінгвістика Перше та друге / Придбання іноземної мови Нейролінгвістика Психологія мови та мовлення Перекладознавство

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 050 8760265
psycholing@eenu.edu.ua
кафедра прикладної лінгвістики, офіс 232, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, проспект Волі 13, м. Луцьк, Волинська область, 43025, Україна