РЕЄСТР наукових фаховий видань України

АСУ та прилади автоматики
АСУ и приборы автоматики
Management Information System and Devises
останнє оновлення 06-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет радіоелектроніки
Науки:
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (24.09.2020)
122 - Комп’ютерні науки (24.09.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (24.09.2020)
125 - Кібербезпека (24.09.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12073-944 ПР від 07.12.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0135-1710(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Тематика збірника: Комп’ютерна інженерія; Математичне моделювання; Оптимізація і процеси управління; Автоматизація проектування і діагностика; Інформаційні інтелектуальні системи; Проектування інтегральних схем і мікросистем; Комп’ютерні технології в освіті.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
info@nure.ua
пр. Науки, 14, м. Харків, Харківська область, 61166, Україна