РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Будівельні конструкції. Теорія і практика
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
192 - Будівництво та цивільна інженерія (24.09.2020)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22149-12049Р від 23.05.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-4182(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Збірник наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика" публікує результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

EBSCOhost
Index Copernicus
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Global Impact Factor (GIF)
Ingenta
Scientific Indexing Services (SIS)
GetCITED
ULJI
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380675090605
vkolyakova@gmail.com
Контактна особа Колякова Віра
КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, Україна, 03037