РЕЄСТР наукових фаховий видань України

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Науки:
історичні (24.09.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23758-13598 ПР від 14.02.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: 2313-5883(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2415-7619(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення історії України ХХ століття, державного терору радянської доби, політичної історії України ХХ ст., публікація документів колишніх радянських спецслужб

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 278-53-05,(044) 279–13–88,(044) 255–85–41,(044) 256–92–11
FAX: (044) 278–02–38
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 631, 508; 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 7