РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові перспективи
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Громадська організація «Асоціація науковців України»
Науки:
економічні (24.09.2020)
державне управління (24.09.2020)
юридичні (24.09.2020)
медичні (24.09.2020) відмова у фаховості
фармацевтичні (24.09.2020) відмова у фаховості
психологічні (27.09.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (24.09.2020)
81 - Право (24.09.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (24.09.2020)
221 - Стоматологія (24.09.2020) відмова у фаховості
222 - Медицина (24.09.2020) відмова у фаховості
225 - Медична психологія (24.09.2020) відмова у фаховості
226 - Фармація, промислова фармація (24.09.2020) відмова у фаховості
53 - Психологія (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24436-14376Р від 09.06.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-7530(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: (online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Журнал висвітлює історію, теорію, механізми формування та функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку державного управління, права, економіки та медицини.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (063) 951 78 55
FAX:
naukovi.perspectuvu@ukr.net
м. Київ