РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми охорони праці в Україні
останнє оновлення 08-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
Науки:
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
183 - Технології захисту навколишнього середовища (24.09.2020)
263 - Цивільна безпека (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16352-4124Р від 21.01.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У Збірнику висвітлюються результати досліджень з теоретичних і практичних проблем з охорони праці та промислової безпеки у різних галузях економіки; вплив наглядової діяльності з охорони праці на рівень виробничого травматизму; значна увага приділяється питанням нормативного регулювання галузі охорони праці.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
EBSCOhost
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Academic Search Engine
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
Google Scholar
Science Library Index (Scinli)
Philpapers
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 440-10-57
ndiop@ndiop.kiev.ua
вул. Вавілових, 13, м. Київ, 04060