РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки
Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науки:
педагогічні (24.09.2020)
фізичне виховання і спорт (24.09.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (24.09.2020)
12 - Дошкільна освіта (24.09.2020)
13 - Початкова освіта (24.09.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (24.09.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (24.09.2020)
16 - Спеціальна освіта (24.09.2020)
17 - Фізична культура і спорт (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22509-12409 ПР від 01.12.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-1757(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька, Болгарська, Румунська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-8812(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Французька, Болгарська, Румунська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(04841) 4-82-42, 5-85-30
FAX:
nauka_idgu@ukr.net
68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12,