РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія
Biodiversity, ecology and experimental biology
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
біологічні (09.03.2016) перереєстрація
біологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24445-14385ПР від 13.03.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-583X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-5848(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

розміщені статті провідних науковців та аспірантів вузів, науково-дослідних та академічних інститутів України з питань біології, екології тварин та рослин, методики контролю стану навколишнього середовища, впливу екологічних факторів на здоров’я людини, ґрунтознавства, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
J-Gate
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380507182642
FAX:
evtverd@gmail.com,alina.krivobokova@hnpu.edu.ua
Контактна особа Твердохліб Олена Володимирівна,Кривобокова Аліна Ігорівна
61168, Харківська область, м. Харків, вул. Валентинівська, 2