РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
останнє оновлення 17-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого
Науки:
філософські (16.05.2016) перереєстрація
політичні (11.07.2016) перереєстрація
соціологічні (11.07.2017) перереєстрація
філософські (02.07.2020)
політичні (02.07.2020)
соціологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
33 - Філософія (02.07.2020)
52 - Політологія (02.07.2020)
54 - Соціологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23523-13363ПР від 24.05.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-7190(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-5704(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scientific Indexing Services (SIS)
Journals Impact Factor (JIF)
Cosmos Impact Factor (CIF)
JOURNAL FACTOR
WorldCat
Index Copernicus
EBSCOhost Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38057-704-92-84
FAX:
filosofy@nulau.edu.ua
Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77