РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Етномузика
останнє оновлення 01-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка
Науки:
мистецтвознавство (26.11.2020)
Спеціальності:
25 - Музичне мистецтво (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24303-14143ПP від 08.01.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 523-4846(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Білоруська, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2523-4854(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Білоруська, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

оприлюднення наукових досліджень із різних галузей етномузикології (історії та теорії етномузикознавства, музичної діалектології, етноорганології тощо), робіт із етномузичної педагогіки, а також рецензій, оглядів, повідомлень та ін., які висвітлюють актуальні події в музичній фольклористиці

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(+38032) 235 84 78,(+38066) 772 67 76 (Ірина Довгалюк – завідувач Кафедри),(+38096) 276 99 87 (Юрій Рибак – завідувач ПНДЛМЕ)
FAX:
pndlme@gmail.com,pndlme@ukr.net
79005, вул. О. Нижанківського, 5, м. Львів, Львівська область, Україна