РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Літопис Волині
останнє оновлення 15-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Науки:
історичні (26.11.2020)
державне управління (26.11.2020)
політичні (26.11.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (26.11.2020)
52 - Політологія (26.11.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19770-9570ПР від 15.03.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2305-9389(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Метою журналу «Літопис Волині» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі історії, археології, політології та публічного управління та адміністрування.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (097) 558 43 57
info@litopys.volyn.ua
просп. Волі 13, м. Луцьк, Волинська обл., Україна, 43025