РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Механіка та математичні методи
Mechanics and Mathematical Methods
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Науки:
фізико-математичні (26.11.2020)
технічні (26.11.2020) перереєстрація
технічні (09.02.2021)
Спеціальності:
111 - Математика (26.11.2020)
112 - Статистика (26.11.2020)
113 - Прикладна математика (26.11.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (26.11.2020)
122 - Комп’ютерні науки (26.11.2020)
124 - Системний аналіз (26.11.2020)
131 - Прикладна механіка (26.11.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23478-13318Р від 13.07.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2618-0650(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-1364(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
OAIster
Open Archives Initiative
UIUC OAI registry
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-048-729-86-26
mmm@ogasa.org.ua
вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65029