РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Психологія та соціальна робота
Psychology and Social Work
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Науки:
психологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
053 - Психологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23942-13782ПР від 21.05.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-0409(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-0417(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

оригінальні результати досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
editor_psw@onu.edu.ua
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Одеська область, 65082