РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Філологічний часопис
останнє оновлення 19-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Науки:
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21683-1583Р від 24.11.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-8828(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2664-4495(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

міжнародне періодичне друковане видання, присвячене актуальним проблемам лінгвістики і літературознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
dvv2812@ukr.net
Контактна особа Василь Денисюк
вул. Садова, 28, к. 304, м. Умань, Черкаська область, Україна, 20308