РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка і регіон
Economics and Region
останнє оновлення 11-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Науки:
економічні (06.11.2014) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
051 - Економіка (07.05.2019)
071 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
073 - Менеджмент (07.05.2019)
075 - Маркетинг (07.05.2019)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (07.05.2019)
242 - Туризм (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24613-14553ПР від 29.10.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2218-1199(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2414-0538(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(05322) 29875
FAX:
eir@pntu.edu.ua
36011, м. Полтава, Полтавська область, просп. Першотравневий, 24, ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, кім. 320-Ф