РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права
Dnipro Scientific Journal of Public Administration, Psychology, Law
останнє оновлення 26-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Громадська організація «Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»
Науки:
психологічні (09.02.2021)
юридичні (09.02.2021)
державне управління (09.02.2021)
Спеціальності:
53 - Психологія (09.02.2021)
81 - Право (09.02.2021)
281 - Публічне управління та адміністрування (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24627-14567Р від 20.11.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2710-1118(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська, Французька, Аварська, Іспанська (змішаними мовами)
ISSN: 2710-1126(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська, Французька, Аварська, Іспанська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

популяризація новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України, психології, психологічної освіти, публічного управління та адміністрування

popularization of the latest achievements and exchange of best practices in the field of law, legal education, coverage of topical issues of practical application of the legislation of Ukraine, psychology, psychological education, public administration and administration

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (050) 534 09 08
info@chasopys-ppp.dp.ua
просп. Слобожанський, 8/4, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49081