РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право
Scientific Bulletin of Flight Academy. Series: Economics, Management and Law
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Науки:
економічні (09.02.2021)
юридичні (09.02.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (09.02.2021)
71 - Облік і оподаткування (09.02.2021)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (09.02.2021)
73 - Менеджмент (09.02.2021)
75 - Маркетинг (09.02.2021)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (09.02.2021)
81 - Право (09.02.2021)
232 - Соціальне забезпечення (09.02.2021)
241 - Готельно-ресторанна справа (09.02.2021)
242 - Туризм (09.02.2021)
281 - Публічне управління та адміністрування (09.02.2021)
292 - Міжнародні економічні відносини (09.02.2021)
293 - Міжнародне право (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24015-13855Р від 19.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-8620(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем економічної теорії, права, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку й аудиту, міжнародної економіки, правових відносин, авіаційної безпеки та аспектів господарської діяльності

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(0522) 34-40-39
cgs@klanau.kr.ua
вул. Добровольского, 1, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25005, Україна