РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Журналістика»
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Philology. Journalism»
останнє оновлення 11-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
Науки:
філологічні (04.04.2018) перереєстрація
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020)
61 - Журналістика (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KВ № 24632-14572ПР від 04.11.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-6069(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Французька, Словацька, Румунська, Італійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-6077(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Французька, Словацька, Румунська, Італійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (098) 985 01 58
editor@philol.vernadskyjournals.in.ua
Україна, м. Київ, вул. Джона Маккейна, будинок 33