РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки
останнє оновлення 26-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
психологічні (15.04.2021)
Спеціальності:
53 - Психологія (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22747-12647 Р від 26.04.2017

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-1876(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-4465(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

основні завдання: - розгляд аспектів розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу; - аналіз актуальних проблем в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології тощо; - інформування про події наукового життя в Україні; - рецензування наукових праць та підручників з психологічної тематики

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (095) 859 16 50
FAX:
journal@psy-visnyk.lnu.lviv.ua
вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000; Поштова адреса: м. Львів, а/с 16, 79000