РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Академічні студії. Серія «Педагогіка»
Academic Studies. Series: «Pedagogy»
Studia Akademickie. Seria: «Pedagogika»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Науки:
педагогічні (29.06.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (29.06.2021)
012 - Дошкільна освіта (29.06.2021)
013 - Початкова освіта (29.06.2021)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (29.06.2021)
017 - Фізична культура і спорт (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24745-14685Р від 05.03.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-4758(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська, Іспанська, Французька, Болгарська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-4766(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська, Іспанська, Французька, Болгарська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Тематичні розділи журналу: 1. Теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти; 2. Теорія освіти й навчання; 3. Теорія і методика виховання; 4. Історія педагогіки; 5. Порівняльна педагогіка; 6. Якість освіти; 7. Управління розвитком освіти; 8. Методика шкільного навчання тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (097) 713 16 25
pedagogy@academstudies.volyn.ua
пр. Волі, 36, м. Луцьк, Волинська область, 43010