РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Волинський педагогічний часопис
Acta Paedagogika Volynienses
останнє оновлення 19-07-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Волинський національний університет імені Лесі Україники
Науки:
педагогічні (29.06.2021)
Спеціальності:
12 - Дошкільна освіта (29.06.2021)
13 - Початкова освіта (29.06.2021)
16 - Спеціальна освіта (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24807-14747Р від 27.04.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: 2415-8143(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (0332) 24 89 78
FAX:

вул. Винниченка, 30, м. Луцьк, Волинська обл. 43025