РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Донецького національного технічного університету
останнє оновлення 06-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Науки:
технічні (29.06.2021) перереєстрація
технічні (27.09.2021)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (29.06.2021)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (29.06.2021)
184 - Гірництво (27.09.2021)
263 - Цивільна безпека (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21399-11199P від 09.06.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415 – 7902(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", відкрите, внутрішнє

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(095) 429-18-95
FAX:
visnyk@donntu.edu.ua
85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, к. 2.216