РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гірничо-геологічна»
останнє оновлення 04-05-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Науки:
геологічні (29.06.2021)
технічні (27.09.2021)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (29.06.2021)
184 - Гірництво (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7370 від 03.06.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2073-9575(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Польська, Чеська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", відкрите, внутрішнє

Тематика

Мета видання всеукраїнського наукового збірника «Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна» полягає у створенні площадки для обміну результатами наукових досліджень між вченими різних наукових шкіл, розвитку професійних зв’язків між науковцями та інженерно-технічними працівниками в Україні та за її межами, вирішення актуальних науково-технічних проблем з гірництва та геології, популяризації досліджень з геології і гірництва.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (0623) 52-17-90
FAX:
journal_mining_geology@donntu.edu.ua
85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, к.2.216