РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки
Scientific Works of Interregional Academy of Personnel Management. Economic Sciences
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ПАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"
Науки:
економічні (29.06.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (29.06.2021)
71 - Облік і оподаткування (29.06.2021)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (29.06.2021)
73 - Менеджмент (29.06.2021)
75 - Маркетинг (29.06.2021)
241 - Готельно-ресторанна справа (29.06.2021)
242 - Туризм (29.06.2021)
292 - Міжнародні економічні відносини (29.06.2021)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 24776-14716Р від 21.04.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 4-5/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2523-4536(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:

03039, м. Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП, ДП «Видавничий дім «Персонал», 03039, Київ-39, просп. Червонозоряний, 119, літ. ХХ