РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Rehabilitation and Recreation
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини
останнє оновлення 29-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет водного господарства та природокористування
Науки:
педагогічні (29.06.2021)
медичні (30.11.2021)
Спеціальності:
017 - Фізична культура і спорт (29.06.2021)
227 - Терапія та реабілітація (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21285-11085Р від 16.03.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2-4 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-1795(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська, Англійська

Тематика

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії користувачів із сучасними тенденціями розвитку науки у галузі охорони здоров'я, фізичної культури і спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямі збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної терапії, ерготерапії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 068 631 19 44
FAX:
health@nuwm.rovno.ua
вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33000