РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український журнал інформаційних технологій
Ukrainian Journal of Information Technology
останнє оновлення 19-07-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
технічні (29.06.2021)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (29.06.2021)
122 - Комп’ютерні науки (29.06.2021)
123 - Комп’ютерна інженерія (29.06.2021)
124 - Системний аналіз (29.06.2021)
125 - Кібербезпека (29.06.2021)
126 - Інформаційні системи та технології (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24010-13850Р від 14.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-1898(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

Проблематика Журналу стосується наукових та інноваційних досліджень за такими напрямами: автоматизовані системи оброблення інформації та управління складними технічними системами; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; математичне забезпечення систем автоматизованого проектування; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмного забезпечення; хмарні технології та перспективи їх розвитку; інженерія програмного забезпечення; штучний інтелект і криптографічний захист інформації тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-032-258-26-47,+38-067-944-11-15
FAX:
ujit@lpnu.ua
вул. С. Бандери, 28А, м. Львів, Україна, 79013 НУ "Львівська політехніка", ІКНІ 5-ий навч. корпус, км. 804а