РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Публічне управління та адміністрування»
Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Public Management and Administration»
останнє оновлення 15-07-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
Науки:
державне управління (28.12.2017) перереєстрація
державне управління (17.03.2020)
Спеціальності:
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24804-14744ПР від 08.04.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2663-6468(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Французька (змішаними мовами)
ISSN: 2663-6476(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 529-00-58
FAX:
editor@pubadm.vernadskyjournals.in.ua
Україна, м. Київ, вулиця Джона Маккейна, будинок 33