РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці
останнє оновлення 28-09-2021
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Назаров Олег Анатолійович - кандидат психологічних наук, доцент
Науки:
психологічні ()
юридичні ()

Свідоцтво про державну реєстрацію: ISSN 2521-1463

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-1463(online)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська, Українська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Електронне науково-прикладне фахове видання - реферативно-науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" присвячене актуальним питанням і проблемам теорії і практики судово-психологічної експертизи, застосування поліграфа та інших спеціальних знань в юридичній діяльності, сучасному судочинстві, навчанні, тренінгу, формуванні професійно-важливих якостей у представників різних юридичних професій (експертів, слідчих, суддів, прокурорів, адвокатів, юристів). У науковий вісник приймаються статті проблемного характеру з цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права, а також судової психології і інших напрямів психологічної науки, пов'язаних з судово-психологічної експертизою, використанням поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці. Редакція електронного наукового фахового видання запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених, а також всіх, хто займається науково-практичною діяльністю з вказаної проблематики.

Electronic publication - abstract-scientific journal "Forensic psychological examination. Application of polygraph and special knowledge in legal practice" is aimed at the introduction in Ukraine of European practices of scientific self-organization of the domestic professional community of scientists, psychologists, polygraph examiners, lawyers for discussion current theoretical and applied problems of special knowledge used in legal activities, including those that are at the stage of scientific development. The refereed-scientific journal is devoted to topical issues and problems of the theory and practice of forensic psychology, the use of polygraph and other specialized knowledge in legal practice, training and the formation of professionally important qualities in representatives of various legal professions (experts, investigators, judges, prosecutors, lawyers).

Издание посвящено актуальным вопросам и проблемам теории и практики судебно-психологической экспертизы, применения полиграфа и иных специальных знаний в юридической деятельности, современном судопроизводстве, обучении, тренинге, формировании профессионально-важных качеств у представителей различных юридических профессий (экспертов, следователей, судей, прокуроров, адвокатов, юристов). В электронное научное профессиональное издание принимаются статьи по гражданскому, административному, уголовному, уголовно-процессуальному и другим отраслям права, а также юридической психологии и иных направлений психологической науки, связанных с судебно-психологической экспертизой и использованием полиграфа и специальных знаний в юридической деятельности. Редакция электронного научного профессионального издания - реферативно-научный журнал "Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике" приглашает к сотрудничеству докторов наук, кандидатов наук, молодых ученых, а также всех лиц, занимающихся научно-практической деятельностью по указанной проблематике.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
CrossRef (посилання)
ISSN International Centre (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Назаров
Олег Анатолійович
кандидат наук (психологічні), доцент, директор Київський міжнародний судово-експертний інститут психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3427-1162, атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог) за експертною спеціальністю 14.1. Психологічні дослідження, акредитований викладач (тренер) Національної школи суддів України, дійсний член секції судово-психологічної експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, дійсний член низькі міжнародних та вітчизняних професійних організацій: представник в Україні Міжнародного співтовариства поліграфологів (ISOPE), член Технічного комітету Е52 "Експерта психофізіологія" ASTM International, постійний член Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки, Колегії поліграфологів України, Товариства психологів України. Нагороджений Почесними грамотами Національної школи суддів України за професійну підготовку кадрів для судової системи (2014, 2019 роки).

Контактні дані

380934767260
info@expertize-journal.org.ua
Контактна особа Назаров Олег Анатолійович
01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, абонентська скринька В-62