РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts.Series In Musical Art
Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Музыкальное искусство
останнє оновлення 06-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет культури і мистецтв
Науки:
мистецтвознавство (27.09.2021)
Спеціальності:
25 - Музичне мистецтво (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23136-12976 Р від 08.02.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-7581(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-4030(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(068)7760708
FAX:
knukim_music@ukr.net,knukim.journals@gmail.com
вул. Чигоріна, 20, офіс 41, м. Київ, 01042