РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Індустрія туризму та гостинності в Центральній та Східній Європі
Tourism and Hospitality Industry in Central and Eastern Europe
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський торговельно-економічний університет
Науки:
економічні (27.09.2021)
Спеціальності:
051 - Економіка (27.09.2021)
073 - Менеджмент (27.09.2021)
075 - Маркетинг (27.09.2021)
241 - Готельно-ресторанна справа (27.09.2021)
242 - Туризм (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24682-14622Р від 14.01.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-4812(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-4820(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (63) 143 34 40
FAX:
tourism@journals-lute.lviv.ua
Львівський торговельно-економічний університет, вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, Україна, 79005