РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий журнал Хортицької національної академії
Scientific Journal of Khortytsia National Academy
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
Науки:
педагогічні (27.09.2021)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (27.09.2021)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (27.09.2021)
016 - Спеціальна освіта (27.09.2021)
231 - Соціальна робота (27.09.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24104-13944Р від 22.07.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2707-3076(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2709-8214(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(061) 283-20-01,+38 (067)8108033,+38 (067)4352802
FAX: +38(061) 283-20-01
scientificjournal.hna@gmail.com
Контактна особа Сташук Ольга Олександрівна
69017, м. Запоріжжя, вулиця Наукового містечка, 59 (о. Хортиця)