РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Information Technology: Computer Science, Software Engineering, Cyber Security
останнє оновлення 04-08-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Науки:
технічні (30.11.2021)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (30.11.2021)
122 - Комп’ютерні науки (30.11.2021)
125 - Кібербезпека (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24879-14819Р від 17.06.2021

Вид видання: журнал Періодичність: немає даних (із свідоцтва); немає даних (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scientific Indexing Services (SIS)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

,

м. Дніпро, Дніпропетровська область