РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інформаційні технології та суспільство
Information Technology and Society
останнє оновлення 10-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Науки:
технічні (30.11.2021)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (30.11.2021)
122 - Комп’ютерні науки (30.11.2021)
123 - Комп’ютерна інженерія (30.11.2021)
124 - Системний аналіз (30.11.2021)
125 - Кібербезпека (30.11.2021)
126 - Інформаційні системи та технології (30.11.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24815-14755Р від 27.04.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва);

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-5460(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-5479(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Завданнями журналу «Інформаційні технології та суспільство» є: - створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот; - опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій; - опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (068) 487 06 44
it@journals.maup.kiev.ua
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна, 03039