РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Фізика та освітні технології
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Науки:
педагогічні (30.11.2021)
фізико-математичні (06.06.2022)
Спеціальності:
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (30.11.2021)
104 - Фізика та астрономія (06.06.2022)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (06.06.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24970-14910 Р від 30.08.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-5444(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Російська, Польська, Французька, Іспанська, Болгарська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-5452(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Російська, Польська, Французька, Іспанська, Болгарська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (098) 768 13 62
physics@journals.vnu.volyn.ua
43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С