РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Бджільництво України
останнє оновлення 22-04-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ННЦ "Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича" НАН України
Інститут біології иварин НАН України
Науки:
біологічні (07.04.2022)
ветеринарні (07.04.2022)
Спеціальності:
101 - Екологія (07.04.2022)
211 - Ветеринарна медицина (07.04.2022)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (07.04.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21104-10904Р від 16.12.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 2-р (із свідоцтва); 2-р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-4078(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: (online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38-066-411-50-17,+38-067-232-82-99,+38-093-246-53-78
FAX:
mail@journalbeekeeping.com.ua
вул. Академіка Заболотного, 19, м. Київ, 03143