РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Управління змінами та інновації
Change Management and Innovation
останнє оновлення 25-04-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Запорізька політехніка"
Науки:
економічні (07.04.2022)
Спеціальності:
051 - Економіка (07.04.2022)
071 - Облік і оподаткування (07.04.2022)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.04.2022)
073 - Менеджмент (07.04.2022)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.04.2022)

Вид видання: журнал

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: (online)
Мова повного тексту:
Англійська, Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Англійська, Українська, Російська

Тематика

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


,
м. Запоріжжя