РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Folia Philologica
останнє оновлення 23-06-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філологічні (06.06.2022)
Спеціальності:
035 - Філологія (06.06.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24645-14585 Р від 16.12.2020

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-5924(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Литовська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-5932(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Польська, Литовська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Періодичне видання «Folia Philologica» націлене (призначене/зорієнтоване) на оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем сучасного мовознавства та літературознавства, що сприятимуть динаміці теорії та/або методології відповідної галузі знань. Наукове видання актуалізує увагу на домінантних чинниках розвитку сучасної філології, висвітлюючи проблеми лінгвістики (лінгвофілософії, прикладної, корпусної і комп’ютерної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, психолінгвістики, еколінгвістики, лінгвокультурології, лінгвопалеонтології, політичної лінгвістики тощо) та літературознавства (компаративістики, рецептивної естетики, літератури і медіа, інтермедіальних досліджень, поетики, історії літератури).

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (068) 620 25 34
FAX:
editor@foliaphilologica.uni.kyiv.ua
Інститут філології, б-р. Т. Шевченка 14, м. Київ, 01033, Україна