РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Тваринництво Степу України
останнє оновлення 20-03-2023
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДУ «Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України»
Науки:
сільськогосподарські ()

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25207-15147Р від 05.08.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2786-6750(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-6769(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

публікація результатів досліджень в галузі генетики, селекції, розведення, відтворення, годівлі сільськогосподарських тварин, технології виробництва продуктів тваринництва, ветеринарії, огляд з актуальних проблем зоотехнії

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

CrossRef (посилання)
Google Scholar (посилання)
Dimensions (посилання)
Scilit (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Халак
Віктор Іванович
кандидат наук (сільськогосподарські), старший науковий співробітник, Завідувач лабораторією тваринництва Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009, Україна, Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4384-6394
Заступник Головного Редактора
Козир
Володимир Семенович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва ДУ Інститут зернових культур НААН, Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0275-475X, академік НААН
Член Редколегії
Березовський
Микола Давидович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4006-0182, член-кореспондент НААН
Вороненко
Володимир Іванович
кандидат наук (сільськогосподарські), Директор Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Україна, Асканія-Нова, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9634-1920
Вдовиченко
Юрій Васильович
доктор наук (сільськогосподарські), Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААНУ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9272-9672
Гіль
Михайло Іванович
доктор наук (сільськогосподарські), заступник президента Академії сільськогосподарських наук Грузії, координатор наукових відділів Академія сільськогосподарських наук Грузії, Грузія, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5725-1885
Гутий
Богдан Володимирович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, декан факультету ТВППТСБ, професор кафедри біотехнології та біоінженерії Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7353-9865, академік НАНВО України, член НААН України
Лихач
Анна Василівна
доктор наук (ветеринарні), професор, завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Україна, Львів, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
Масюк
Дмитро Миколайович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, зав. відділу генетики і біотехнології Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова», Україна, Асканія-Нова, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0829-7844
Ткачова
Ірина Володимирівна
доктор наук (сільськогосподарські), професор, професор кафедри біології тварин факультету тваринництва та водних біоресурсів Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0472-6162
Федорович
Єлизавета Іллівна
доктор наук (ветеринарні), професор, заст. декана Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2800-2580
Хмельничий
Леонтій Михайлович
доктор наук (сільськогосподарські), директор Науково-практичний інститут біотехнологій зоотехнії та ветеринарної медицини Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій, Молдова, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6498-9095
Черненко
Олександр Миколайович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, факультет біології та тваринництва, кафедра зоології та захисту тварин Краківський сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллантая, Польща, Краків
Руденко
Євген Віталійович
доктор наук (сільськогосподарські), старший науковий співробітник, Директор Інститут тваринництва НААН, Україна, Харків, ORCID: 0000-0002-4235-7257
Сусол
Руслан Леонідович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, завідувач лабораторії розведення та селекції тварин Інститут біології тварин НААН, Україна, Львів, ORCID: 0000-0002-9910-7902, член-кореспондент НААН
0
Гіоргадзе
Анатолій Анзорійович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, завідувач кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин Сумський національний аграрний університет, Україна, Суми, ORCID: 0000-0001-5175-1291
Іовенко
Василь Миколайович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, професор кафедри технології годівлі і розведення тварин Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро, ORCID: 0000-0002-8829-3148
Машнер
Олег
ORCID: 0000-0002-4191-4146
Томбаркевич
Барбара
доктор наук (ветеринарні), професор, радник директора Інститут тваринництва НААН, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2200-2758, член-кореспондент НААН
Шевченко
Ігор Анатолійович
доктор наук (сільськогосподарські), професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Одеський державний аграрний університет, Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2395-1282

Контактні дані

067-892-44-04
v16kh91@gmail.com,bairak0457@gmail.com
Контактна особа Халак Віктор Іванович
вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009