РЕЄСТР наукових фаховий видань України

ВЕРЕСЕНЬ
останнє оновлення 27-03-2023
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Науки:
педагогічні ()

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23794-13634ПР від 20.02.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2788-4643(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2788-4651(online)
Мова повного тексту:

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Проблематика журналу: теорія, методика й практика загальної педагогіки, історії педагогіки, філософії освіти, теорії навчання, виховання та професійної освіти, корекційної та соціальної педагогіки, психології, інклюзивного навчання, управління освітою, освітньої політики, освітньої інноватики, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці тощо. У журналі публікуються результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень у галузі педагогіки, здійснених авторами із зазначених проблем; розкриваються педагогічні, психологічні, історичні та соціальні аспекти, які зумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають вирішувати її на сучасному етапі розвитку суспільства й освіти; рецензії та наукові праці.

The journal perspective: Issues of the journal: pedagical theory, methods and practice, history of pedagogy, philosophy of education, teaching approaches, vocational education, social pedagogy and correction, psychology, inclusive approaches, education management and policy, innovations, new technologies in education and science etc. The journal publishes the results of modern theoretical and experimental research in the field of pedagogy and psychology, the relevant aspects are revealed.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Шуляр
В.І.
доктор наук (педагогічні), доцент, Директор МОІППО Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Миколаїв, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8643-0105
Член Редколегії
Барталиш-Бан
Ю.О.
кандидат наук (педагогічні), Румунія
Гич
Г. М.
кандидат наук (педагогічні), доцент, Україна
Гришкова
Р.О.
доктор філософії (педагогічні), професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків
Дрозд
Р.М.
доктор наук (історичні), професор, Інститут історії Поморської академії, Польща, Слупськ
Калініна
Л. М.
доктор наук (педагогічні), професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України Інститут педагогіки НАПН України, Україна, Київ
Караіванова
Т.В.
доктор наук (Оберіть галузь науки), 144 Серелня школа "Народних пробуджувачів", Болгарія
Карамушка
Л. М.
доктор наук (психологічні), професор, Україна, академік НАПН
Клименко
Л.О.
кандидат наук (педагогічні), доцент, завідувач кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій МОІППО Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Миколаїв
Коваль
Г.В.
доктор наук (державне управління), професор, Україна
Кремінь
Т.Д.
кандидат наук (філологічні), доцент, уповноважений із захисту державної мови Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, Україна, Київ
Масол
Л.М.
кандидат наук (педагогічні), провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України Інститут проблем виховання АПН України, Україна, Київ
Мозговий
В.Л.
доктор наук (педагогічні), доцент, директор ГНПО «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих імені І.А. Зязюна» Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені І.Зязюна НАПН України, Україна, Київ
Ніколаєв
І.Є.
доктор наук (історичні), професор, завідувач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІППО Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Миколаїв
Олійник
Л.М.
кандидат наук (педагогічні), доцент, Україна
Омельчук
С.А.
доктор наук (педагогічні), професор, професор кафедри слов'янської філології Херсонського державного університету Херсонський державний університет, Україна, Херсон
Петренко
О.М.
кандидат наук (мистецтвознавство), доцент, доцент кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Миколаїв
Погромська
Г. С.
кандидат наук (педагогічні), доцент, Україна
Семеног
О.М.
доктор наук (педагогічні), професор, завідувач кафедри української мови і літератури CумДПУ імені А.С. Макаренка, головний науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Україна, Суми
Сербін
Р.
доктор наук (філологічні), професор, Канада
Соболь
В.О.
доктор наук (філологічні), професор, Польща
Сокуренко
О.О.
кандидат наук (педагогічні), доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Миколаїв
Тихонова
Т.В.
доктор наук (педагогічні), доцент, Китай
Шалар
О.Г.
кандидат наук (педагогічні), доцент, доцент Херсонський державний аграрно-економічний університет, Україна

Контактні дані

(0512) 37-85-89
FAX:
viktoriya.stoykova@moippo.mk.ua,sergiy.kyrychenko@moippo.mk.ua
Контактна особа Стойкова Вікторія Володимирівна
корпус № 1: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4а; корпус № 2: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6